Så mår landets EU-bad inför första doppet

Publicerad 2017-05-18

Fritid. Med sommarvärme runt om i landet frestas många att plocka fram badkläderna. Så här mår landets 444 så kallade EU-bad:

Nio av tio badplatser får betygen "utmärkt", "bra" eller "tillfredsställande".

Större badplatser med cirka 200 badande per dag räknas som EU-bad. I Sverige rör det sig om 444 stycken och här ställs till exempel krav på provtagning och skyltar som visar badvattnets klassificering.

"Utmärkt" vattenkvalitet är den överlägset vanligaste klassificeringen och finns vid 333 EU-bad, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med i fjol.

Fler ersättningsprov

– Självklart är det kul att vi får fler utmärkta bad. En förklaring kan vara att kommunerna blivit mer aktiva och tar fler ersättningsprov vid kortvariga föroreningar, säger Linda Rydell, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, som tillsammans med Folkhälsomyndigheten presenterar en rapport om Sveriges badvattenkvalitet inför årets badsäsong.

Hur svenska bad står sig i jämförelse med andra EU-länder är svårt att värdera, förklarar Linda Rydell.

– Det är svårt att jämföra med andra länder som ofta har helt andra förutsättningar. Man måste titta på varje enskild badplats för att förklara varför klassificeringen blir "utmärkt" eller "dålig", säger hon.

Färre "dåliga" bad

Fem badvatten, cirka en procent av samtliga EU-bad i Sverige, beskrivs som dåliga, vilket är en minskning jämfört med nio i fjol.

– Vi ser ett stort förbättringsarbete i kommunerna och att man tar badvattnet på större allvar, säger Linda Rydell.

Ungefär nio procent av badplatserna har inte kunnat betygsättas eftersom de är otillräckligt provtagna, eller att det rör sig om nytillkomna bad.

För den som vill kolla in hur den närmaste badplatsen mår hänvisar Havs- och vattenmyndigheten till sin hemsida. Där finns information om totalt cirka 2 700 badplatser i Sveriges kommuner.

– Ett besök där är bra. Men när det finns risk för algblomning, senare i sommar, rekommenderar vi även folk att kolla i vattnet innan de hoppar i, säger Linda Rydell.

TT