KU frågar ut Kaplan om Brommaframtid

Publicerad 2015-04-21

KU-utfrågning. Regeringen måste kunna låta bli att lyssna till riksdagens så kallade tillkännagivanden om det finns skäl för det, hävdar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) när han frågas ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) i ett ärende om framtiden för Bromma flygplats.

En majoritet i riksdagen uppmanade en vecka före jul regeringen att inte utse någon förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser, i praktiken var det en uppmaning att inte börja arbetet för att lägga ned Bromma flygplats. Brommas framtid var och är hett omdebatterad, också av näringsliv och politiker i orter med förbindelser till Bromma.

Men regeringen förekom riksdagen med några timmar och utsåg Anders Sundström till samordnare med uppdrag att utreda om det går att flytta flygtrafiken från Bromma till andra flygplatser, i syfte att skapa plats för fler bostäder i Stockholmsregionen. Regeringen utsåg Sundström trots att den tidigare hade sagt att det skulle ske först när en berörd kommun, i det här fallet Stockholms stad, formellt skulle begära det. Dagen före beslutet försäkrade sig dock regeringen att Stockholms stad senare skulle skicka en begäran, enligt Kaplan.

I KU trycker Mehmet Kaplan hårt på att regeringen utsåg en samordnare, inte en förhandlingsperson. Och en samordnare har till skillnad från en förhandlingsperson, enligt Kaplan, inte en beställning om att komma med ett bestämt resultat. Samordnaren har inte ett uttryckligt uppdrag att lägga ner Bromma.

TT