Kontaktlinser kan leda till superladdning

Publicerad 2016-12-14

Vetenskap. I framtiden kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder. Brittiska forskare satsar på en teknik som bygger på rönen som en gång gav oss mjuka kontaktlinser.

Det handlar om superkondensatorer av polymerer, alltså material baserade på mycket långa upprepande molekylkedjor, framtagna vid universiteten i Bristol och Surrey. Materialet kan formas, vilket gör att kondensatorerna bättre kan anpassas utrymmesmässigt än batterier.

Superkondensatorer kan laddas mycket snabbt, medan batterier hittills har högre energitäthet (mängd energi i förhållande till volymen). Men enligt de brittiska forskarna ger det nya materialet en energitäthet som är 1 000 till 10 000 gånger högre än i tidigare superkondensatorer, och ska därmed kunna börja konkurrera med de batterier som i dag finns i allt ifrån cykellampor via telefoner till miljöbilar.

Inspirerade av linser

– Vi tycker att det här är extremt spännande och tror att tekniken kan innebära en revolution, säger forskaren Ian Hamerton vid University of Bristol enligt ett pressmeddelande på universitetets sajt.

Forskarna är öppna med att de med sitt utspel söker kommersiella samarbeten, och har bildat bolaget Supercapacitor Materials som hoppas kunna presentera en prototyp redan nästa år.

Affischnamnet i sammanhanget är Donald Highgate, som var med om att utveckla de mjuka kontaktlinserna för 40 år sedan. Via sitt bolag Augmented Optics är han inblandad även denna gång. Moderna linser är tillverkade av polymerer, och utvecklingen av dessa ska ha fungerat som bas för framtagandet av superkondensatorerna.

I förlängningen kan det bli en fabrik som förutsätter investeringar på uppåt 300 miljoner kronor.

Håller längre

Superkondensatorer består av två ledare som skiljs åt av ett isolerande skikt. Om en ström läggs över ledarna polariseras materialet i skiktet och då lagras elektrisk energi där.

Batterier har nackdelarna att de tar lång tid att ladda, men också att de gradvis förstörs efter några hundra eller några tusen laddcykler. Denna nedgång förvärras dessutom i många fall av snabbladdning.

Superkondensatorer kan laddas och laddas ur tusentals gånger utan att prestandan påverkas.

TT