JO-kritik mot Arbetsförmedlingen

Publicerad 2013-11-21

Stockholm. Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen sedan brister upptäckts i hur myndigheten hanterar dokument.

"Den sammantagna bilden av hur dokumentation liksom dokument- och akthantering har skötts på arbetsförmedlingskontoren är oroande", skriver JO i beslutet.

Utredningen startades efter en inspektion på ett kontor i Karlstad då det visade sig vara svårt att följa ärendenas gång och att få fram specifika handlingar.

TT