Kiss är bäst som gödsel

Publicerad 2014-03-15

Malmö. Mänsklig urin som gödsel ger minst miljöpåverkan. Det visar en doktorsavhandling på alternativa gödselmedel från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

– Det har absolut potential att använda de avfallsprodukter jag har studerat, säger Johanna Spångberg, doktorand vid SLU.

Spångberg har bland annat tittat på slakteriavfall, rötat matavfall och källsorterad urin. Samtliga dessa alternativa gödselmedel gav minskad klimatpåverkan i jämförelse med mineralgödsel.

TT