Äldre patienter klara, men får ligga kvar

Publicerad 2016-12-09

Vård. Omkring 70 äldre patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg väntar på en plats på ett korttidsboende. Det motsvarar nästa fyra hela avdelningar.

Patienterna är färdigbehandlade men kan inte skrivas ut från sjukhuset eftersom det saknas korttidsplatser, skriver Vårdfokus.

Samtidigt är sjukhuset överbelagt och vintersäsongen är i antågande.

– Gamla, svaga människor får inte plats i särskilda boenden utan får bo hemma tills de faller omkull eller får en lunginflammation. Situationen blir ohållbar och då körs de hit och sedan är det omöjligt för dem att åka hem igen, säger Eva-Karin Elkjaer, sjuksköterska och vård- och omsorgskoordinator på kliniken för medicin, geriatrik och akutmottagningen.

Daniel Bernmar (V) är kommunalråd i Göteborgs stad med ansvar för äldreomsorgen:

– Det är inte självklart att patienterna inte behöver sjukvård bara för att läkare säger det. De med behov av vård på äldreboenden är mycket större än för tio år sedan och vi har en mycket bättre kommunal äldresjukvård i dag. Det vet läkarna och därför skriver de mer naturligt ut patienterna dit.

Samtidigt erkänner han att bristen på särskilda boenden och korttidsboenden är ett "känt dilemma".

TT