Sjöfyllerist får behålla körkortet

Publicerad 2016-10-13

Brott. En man som dömts för sjöfylleri fick sitt körkort återkallat. Men att enbart hänvisa till sjöfylleri räcker inte för att återkalla ett körkort, anser Högsta förvaltningsdomstolen.

Utan "en framåtsyftande helhetsbedömning av körkortshavarens förhållanden" finns det inget lagligt stöd för att dra in kortet, slår domstolen fast. Och det fanns det inte.

Mannen hade mer än 1 promille alkohol i blodet när han körde vårdslöst med en motorbåt. Han dömdes för sjöfylleri till villkorlig dom och samhällstjänst i februari i fjol.

Transportstyrelsen drog därefter in hans körkort på åtta månader. Ett för tufft beslut, ansåg mannen som tyckte att det kunde räcka med en varning och överklagade med hänvisning till sjöfyllan var en engångshändelse. Förvaltningsrätten och kammarrätten gick båda på Transportstyrelsens linje men samtliga får nu alltså bakläxa.

TT