Intresset för solceller växer snabbt

Publicerad 2015-03-26

Ekonomi. Allt fler satsar på solceller, och kapaciteten har nästan fördubblats för fjärde året i rad. Men trots intresset kommer fortfarande bara en minimal andel av Sveriges totala elproduktion från solen.

– Vissa gör det för ekonomins skull och andra för miljön. En del gör det också för känslan av att vara självförsörjande, säger Johan Lindahl, doktorand vid Uppsala universitet, som tagit fram solcellsstatistik på uppdrag av Energimyndigheten.

Tyst och miljövänlig teknik

Enligt Energimyndigheten produceras det nu uppskattningsvis så mycket el från solceller att det räcker till mer än 3 300 eluppvärmda hus per år. Intresset växer och både privatpersoner och företag satsar. Förra året installerades 36,2 MW (megawatt), att jämföra med 19,1 MW under 2013. Kapaciteten har fördubblats för fjärde året i rad.

– Solceller är ett miljövänligt sätt att producera el och har även vissa fördelar, jämfört med exempelvis vindkraft. Tekniken är helt tyst och förstör inte några naturvärden om solcellerna sätts upp på redan befintliga tak, säger Lindahl.

Sverige ligger efter

Trots ökningen så ligger Sverige långt efter många andra länder. Tyskland och Italien får runt sju procent av sin totala elkonsumtion från solceller. I Sverige är samma siffra bara 0,06 procent.

Tekniskt sett är potentialen enorm - i alla fall om man enbart utgår från antal lämpliga hustak i landet, menar Sara Bargi, enhetschef för hållbar el vid Energimyndigheten.

– Solenergi skulle kunna ge mellan 25 och 40 terawattimmar (TWh) per år, avlandets totala elkonsumtion som ligger på drygt 130 TWh, säger hon och fortsätter:

– Men sedan har vi långa mörka vintrar med högt elbehov, så den ekonomiska potentialen är inte lika stor.

Priset på solceller lägre

Några nationella mål för solel finns inte, säger Bargi.

– Men jag tror att det kan ge ett märkbart bidrag på sikt.

För en vanlig villaägare kostar en solcellsanläggning med en effekt på fem kilowatt ungefär mellan 80 000 och 100 000 kronor. I dag finns allt fler företag som levererar och installerar. Priset på solceller har också snabbt gått ner, berättar Johan Lindahl.

– Alla, både privatpersoner och företag, kan sätta upp solceller. Eller investera i solcellsparker, om man saknar ett lämpligt tak.

TT