Halv miljard till svåraste kriserna

Publicerad 2016-11-17

Bistånd. I en av de snabbast växande och mest bortglömda humanitära kriserna riskerar 400 000 barn i Nigeria svält utan omedelbar hjälp. Sida fördelar nu drygt en halv miljard kronor i nya tillskott till de svåraste kriserna i världen.

I höständringsbudgeten återförde regeringen pengar till Sida, som tidigare hade avsatts till flyktingmottagandet i Sverige men som inte har använts. Nu får flera stora humanitära kriser ett tillskott på totalt 543 miljoner kronor.

– Vi prioriterar de svåraste kriserna som också har blivit värre under de senaste månaderna, säger Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef på Sida, till TT.

Det enskilt största tillskottet på 95 miljoner kronor går till krisen i området kring Tchad-sjön som gränsar till Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria. I den så kallade Sahel-krisen är över hälften av befolkningen i behov av akut humanitärt stöd.

Bortglömd kris

FN beräknar att 10 miljoner människor i området är i behov av skydd och att fler än 6,3 miljoner är i akut behov av mat. Av dem finns 400 000 barn som befinner sig på gränsen till svält.

– Krisen har accelererat och ökar i omfattning för varje dag som går, om man räknar i antalet drabbade. Det är en av de kriser som inte har uppmärksammats i särskilt stor omfattning och som är kraftigt underfinansierad, säger Ewa Werner-Dahlin.

Av de nya tillskotten från Sida går också 30 miljoner kronor till svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– De ska hjälpa till att bygga tillfälliga boende- och kontorslösningar för humanitär personal i norra Nigeria. Det behövs mycket mer personal för att kunna genomföra det humanitära stödet, men just nu går det inte att skicka fler eftersom de inte har någonstans att bo, säger Ewa Werner-Dahlin.

Behovet: 200 miljarder

Av extrapengarna från Sida görs stora tillskott också till andra mycket svåra humanitära kriser, bland annat Syrien, Jemen och Irak.

Sedan början av året har antalet människor som beräknas vara i behov av humanitärt stöd ökat från 87,5 miljoner till 95 miljoner. I reda pengar har stödbehovet ökat från motsvarande drygt 180 miljarder kronor till över 200 miljarder. Men bara 43 procent är finansierat.

TT