Karolinska gjorde försök på spädbarn

Publicerad 2016-10-13

Vård. Läkare vid Karolinska universitetssjukhuset injicerade stamceller i blodet på tre för tidigt födda barn utan tillstånd från etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Den experimentella behandlingen kan ha brutit mot lagen, skriver Dagens Nyheter.

Den första av totalt nio behandlingar ägde rum i oktober 2012 och gruppen som behandlade spädbarnen, som alla led av allvarliga sjukdomar, framhöll att transplantationerna var de första i sitt slag. Men enligt Läkemedelsverkets experter måste all behandling med modifierade stamceller ha tillstånd från myndigheten.

– Det hjälper inte om det är bråttom för patienten. Vår oberoende granskning är ett krav i läkemedelslagen och handlar ytterst om patienternas säkerhet, säger Ann Marie Janson Lang, expert på kliniska prövningar vid Läkemedelsverket, till DN.

Karolinska saknade även tillstånd från regionala etikprövningsnämnden men enligt de ansvariga behövdes inget sådant i och med att det inte rörde sig om forskning utan vård och att sjukhuset hade tillstånd från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, som gett dem rätt att använda stamceller i vården.

Nuvarande chefläkaren på Karolinska universitetssjukhuset, Nina Nelson Follin, vill inte uttala sig om någonting har brustit i ärendet men säger till TT att sjukhuset kommer att gå igenom händelseförloppet i detalj och se hur det förhöll sig till dåvarande regelsystem.

– De behandlande läkarna utförde det här på humanitär grund, förankrade det med dåvarande chefer och föräldrarna gav sitt samtycke. Man vet att stamceller har en antiinflammatorisk effekt så det var inte gripet ur luften, däremot hade inte vetenskapen nått så långt att det var en etablerad behandling, säger Nina Nelson Follin.

Inget av barnen överlevde sina tillstånd.

TT