HVB-hem i Dalarna förlorar tillståndet

Publicerad 2015-03-16

ungdomsvård. HVB-hemmet i Dalarna har inte haft kontroll på hur många ungdomar som varit inskrivna i verksamheten och var ungdomarna har befunnit sig. Dessutom har ungdomar placerats i lokaler som man inte haft tillstånd för. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu beslutat att återkallat tillståndet för hemmet.

Redan 2013 ställde IVO krav på att hemmet, som drivs av 4 You i Dalarna AB, skulle åtgärda bristerna så att kraven på säkerhet och kvalitet kunde uppfyllas.

"Dessa krav har inte åtgärdats och vi bedömer att situationen tvärtom har förvärrats", säger Johanna Fransson, inspektör på IVO, i ett pressmeddelande.

Verksamheten har tillstånd för pojkar och flickor mellan 15 och 19 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik samt för ungdomar med trauma.

TT