Forskare: Svenska läxor funkar inte

Publicerad 2013-10-14

Stockholm. Svenska lärare arbetar fel med läxor, enligt en nordisk forskarrapport. Och utbildningsminister Jan Björklund håller med.

– Men lösningen är inte att avskaffa läxorna, säger han.

I Finland tar lärare med läxan i undervisningen: den diskuteras i klassrummet och eleverna får själva rätta läxan, skriver Svenska Dagbladet. Svenska och norska lärare betraktar läxan som något separat som rättas och i bästa fall lämnas tillbaka.

– Det finns många teorier kring varför Finland lyckas bättre, men det vi ser i våra data är framför allt skillnader i uppföljningen av läxorna. I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, det är en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Grønmo, första amanuens vid Institutt för lærerutdanning og skoleforskning på universitetet i Oslo, till tidningen.

Hon konstaterar att det blir meningslöst att ge läxor om uppföljningen uteblir.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) delar helt slutsatsen att läxorna fungerar dåligt i den svenska skolan.

– Men lösningen är inte att avskaffa läxorna. Läxor är bra när de används på rätt sätt, till exempel att läraren först går igenom vissa moment i klassrummet och sedan mängdtränar eleverna på uppgifterna, både i skolan och hemma. Tillbaka i skolan går man igenom vad som är rätt och fel, alltså en återkoppling.

– Problemet är att läxor ofta används som ett sätt för eleverna att ta igen det man inte hann med på lektionen och då är det fel.

– Det som behövs är mer genomgångar på lektionerna, mer katederundervisning, lärarna måste oftare förklara, berätta och repetera i klassrummet.

För att komma till rätta med läxproblemet krävs det både nya direktiv och en förändrad lärarutbildning, påpekar han.

– Undervisningsmetodik måste få större plats i lärarutbildningen.

På Skolverket arbetar man just nu med ett stödmaterial för lärarna om läxor. Det är ungefär så mycket myndigheten kan göra, enligt generaldirektören Anna Ekström.

– Läxor är ett väldigt oreglerat område. Då kan inte vi hitta på egna regler, vi måste ha en lag eller förordning att fylla ut.

TT: Varför är inte läxorna mer reglerade?

– Det är ett sådant område som lärarna bör och ska bestämma om. Om man jämför med andra akademiska yrken, till exempel inom vården, är det upp till varje sjukhus att bestämma hur man följer upp patienternas tillfrisknande.

TT