Nytt beslut om strumpavtal var felaktigt

Publicerad 2017-05-03

Brott. Hälso- och sjukvårdsdirektören i Stockholm Barbro Naroskyin gjorde fel som själv fattade beslut om ett 900-miljonersavtal för att stoppa skenande sjukhuskostnader efter det så kallade strumpavtalet.

I strumpavtalet som Stockholms läns landsting hade med företaget Onemed skenade kostnaderna för förbrukningshjälpmedel. Ett exempel som fick många att baxna var att ett par specialstrumpor kostade 6 000 kronor.

Ett nytt miljonavtal slöts 2016 för att stoppa de skenande kostnaderna. Avtalstiden blev två år kortare men den garanterade summan till Onemed sänktes bara från 466 till 450 miljoner kronor per år. Avtalet löper ut om två år.

Förvaltningsrätten i Stockholm slår i en dom på onsdagen fast att hälso- och sjukvårdsdirektören Barbro Naroskyin överskred sina befogenheter när hon ingick tog beslut om det nya avtalet med Onemed, skriver SVT Nyheter.

Domstolen menar att Barbro Naroskyin inte har haft rätt att fatta beslut om så stora summor.

Hennes beslut upphävs, men avtalet löper på. Istället ska politiken i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm besluta om avtalet ska sägas upp på nästa sammanträde - något som är otänkbart enligt landstingets chefsjurist Anne Rundquist.

– Då måste det ha skett något i avtalsrelationen eller i leveransen som inte är i enlighet med avtalet. Kort och gott, någon måste tycka att den andra parten inte lever upp till vad vi har kommit överens om. Några sådana förhållanden är inte kända i dag.

– Avtalet fortsätter att gälla enligt avtalsrättsliga principer, säger Anne Rundquist.

Miljöpartiet i Stockholm har i sin tur öppnat för att avtalet behöver omförhandlas, alternativt att stämma Onemed.

TT