Gymnasieskola i Jämtland hotas med vite

Publicerad 2017-06-21

Utbildning. Skolinspektionen hotar den fristående Fjällbyns gymnasieskola med vite på 600 000 kronor. Skolinspektionen är hård i sin kritik och kräver att skolan och dess rektor följer skollagen.

Fjällbyns gymnasieskola i Härjedalens kommun tar emot elever från hela landet och vänder sig till dem som har autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser. Men eleverna, 13 stycken i våras, får inte den undervisning de har rätt till, enligt Skolinspektionen.

Undervisningen sköts av obehöriga lärare, eleverna saknar schema och i flera ämnen är det oklart när och hur undervisningen egentligen bedrivs. Vidare avstår skolan från att sätta kursbetyg i de fall eleven skulle ha fått F - i stället hålls kursen öppen tills eleven får godkända resultat. Enligt Skolinspektionen har skolan också ändrat uppgifter under myndighetens tillsyn.

Fjällbyns gymnasieskola har fram till den 29 september på sig att rätta till bristerna.

TT