Vanligare med trafikstopp vid olycka

Publicerad 2016-06-24

Trafik. Sommartrafik och olyckor - då får man också räkna med avspärrningar och köer.

På många håll väljer räddningstjänsterna oftare än tidigare att totalstoppa trafiken även om olyckan i sig inte kräver det.

– Man har helt enkelt blivit mer noggrann med att skydda sig själva genom att ställa upp fordon på ett sätt så att vi inte ska bli påkörda på olycksplatsen. Vi stänger av hela trafiken istället för halva, säger Christian Karlsson, inre befäl vid räddningstjänsten i Falköping.

Tre dödsolyckor

Det förändrade beteendet hos räddningstjänsterna är en följd av de tragiska olyckorna tidigare under året då tre brandmän fått sätta livet till under räddningsinsatser på våra vägar. Och att använda de egna fordonen som vägspärrar är förvisso effektivt.

– Vi snackar brandbilar på tjugo ton så det är rejäla fordon, men vi håller inte avspärrningarna längre än vi absolut måste för det ska ju inte påverka i onödan, säger Christian Karlsson.

Lars Ekman är sakkunnig i trafiksäkerhetsfrågor på Trafikverket, och helt införstådd med resonemangen kring räddningspersonalens säkerhet under utryckningar i trafiken.

– Det är helt upp till räddningstjänsten eller polisen eller vem det nu är som är på plats att göra de bedömningarna, säger han.

Jobbar snabbare

– Även om vi som grundidé vill att man ska kunna köra på våra vägar skulle vi aldrig dagtinga med deras säkerhet, fortsätter Lars Ekman.

Även om totalstoppen blir fler menar han att de inte nödvändigtvis sinkar trafiken mer. Erfarenheter från så kallade 2+1-vägar, med vajerräcken som spärrar trafiken, visar att räddningsinsatserna blir både säkra och effektiva.

– I vissa lägen kan det vara mer optimalt för du kan agera snabbare när du inte har bilar som kör mitt inne bland dem som jobbar, säger Lars Ekman.

TT

Följ ämnen i artikeln