130 000 avlopp går rätt ut i vattnet

Uppdaterad 2015-07-19 | Publicerad 2015-07-18

Hälsa. Hälften av landets 700 000 enskilda avlopp är i behov av ordentlig upprustning. 130 000 har bara slamavskiljare, vilket gör att näst intill orenat avloppsvatten går ut i naturen.

Avloppsvattnet sprider smittämnen och sjöar och hav övergöds. Men att komma till rätta med problemet kommer att ta tid.

– Enligt enkäter som vi gjort med kommunerna är det en till två procent av de enskilda avloppen som åtgärdas per år, vilket gör att det kommer ta 50 till 100 år innan man har åtgärdat alla de dåliga avloppen, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten, till SVT.

TT