Varmt och vindstilla ger algblomning

Publicerad 2015-07-07

Miljö. Algblomningen i Östersjön är i gång. Rapporter från både Stockholms skärgård och vattnen utanför Visby visar att den senaste tidens värme och svaga vindar snabbat på blomningen.

Helena Forslund, marinbiolog på informationscentralen för Egentliga Östersjön, har fått rapporter om algblomning vid Visby, Norrtälje, Tyresö och Gränöfjärden, samt Himmerfjärden och Loftahammar norr om Västervik.

I Östersjön är algblomningen i själva verket cyanobakterier.

– Cyanobakterierna lever bland annat av kväve från luften när växtplanktonen gör slut på kvävet i havet. De växer till av sol och värme och gynnas av att havet ligger lugnt. Algblomningen är helt beroende av vädret, därför är det jättesvårt att säga hur resten av sommaren kommer att bli, säger hon.

Många faktorer ligger bakom kväve, och fosfor, i havet. Utsläpp från avlopp, jordbruk, dagvatten och industri kan leda till ökad algblomning. Men inte alltid, berättar Helena Forslund.

– Men 2005 hade vi väldigt mycket algblomning trots låga fosforhalter.

Bottniska viken och Västkusten brukar vara förskonade från kraftiga algblomningar.

– Västkusten har en annan salthalt och där finns andra typer av alger. Bottniska viken är kallare och näringsfattare och därför är algblomningen ofta mindre och kommer senare.

TT