Många vill ge Lavin Eskandar medalj

Publicerad 2015-10-26

Skolattacken. Ett stort upprop på Facebook vill att Lavin Eskandar, 20, som mördades i Trollhättan, postumt ska tilldelas en medalj av regeringen för sin hjälteinsats i skolan Kronan.

– Det tycker jag också, säger Tom Bergroth, ordensintendent vid Kungliga Majestäts ordenskansli.

Initiativtagaren bakom uppropet, Michael Sigge, vill att regeringen belönar Eskandar med medaljen "För berömliga gärningar".

Initiativet har nu nått Kungliga Majestäts ordenskansli. De kan inte själva ta ett sådant beslut. Men Tom Bergroth säger att de vill informera regeringskansliet, som har hand om frågan, om att ge Eskandar en medalj.

– Jag tycker han är ett exempel på en människa som utan att tänka efter går emellan och mister livet, och förmodligen räddar ett antal personer från att utsättas för skada, säger han.

Bergroth säger att man i Sverige inte delat ut någon utmärkelse postumt tidigare.

– Tyvärr har medaljen delats ut skamligt sparsamt de senaste årtiondena. Jag ser inga hinder för varför den inte skulle kunna delas ut postumt. Jag tycker dessutom att regeringen nu har chansen att uppmärksamma ett agerande som väl uppfyller kriteriet för "Berömliga gärningar".

Medaljen "För berömliga gärningar" delas ut till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara.

TT