En stenålderslagun för massfiske

Publicerad 2016-11-07

Forskning. En plats för massfiske, men även en form av soptipp för 9 000 år sedan.

Fynd av fiskfällor och en trasig hacka på havsbotten i en tidigare lagun utanför Österlen ger oss ytterligare en pusselbit om hur människor levde på stenåldern.

Vid Haväng på skånska Österlen har geologer och arkeologer under flera års tid kartlagt landskapet under havsytan. För 9 000 år sedan skapades en lagun i nuvarande Hanöbukten och där har forskare nu hittat flera stationära fiskfällor.

– Fiskfällorna är de äldsta daterade i norra Europa, säger Anton Hansson, dykande doktorand i kvartärgeologi vid Lunds universitet.

Vill hitta boplatser

Forskarna tror att människor på jägarstenåldern har bedrivit ett massfiske i lagunen.

– Massfångsten tyder kanske på att människorna var fler och att de var mer permanenta på den här tiden än vad man tidigare har trott. Det får framtidens forskning antingen bekräfta eller dementera, säger Anton Hansson.

Tidigare har liknande fynd gjorts vid boplatser i inlandet. Vid den aktuella platsen vid Haväng har forskarna inte hittat någon boplats, men fynden tyder på att människor bodde mer permanent utmed kusterna i Skåne, Blekinge och upp till Kalmar.

– Man måste ner under vattnet för att hitta kustplatserna och de börjar vi hitta nu. De kommer fler och fler. Det ger ju en mer nyanserad bild av hur de här människorna levde, säger Anton Hansson.

"Haft tråkigt en kväll"

Forskarna tror att människor bodde bara några meter från lagunen och det är vad som kastades i som nu har hittats. På fem meters djup hittades en hacka av älghorn som är närmare 9 000 år gammal. En spricka inuti hackan är troligen orsaken till att den har dumpats i lagunen.

– Det finns också inskriptioner på den. Ett antal parallella streck som vi så klart inte vet vad de betyder.

TT: Men om man spekulerar?

– Man kan spekulera i allt från att någon har hållit räkningen på något eller att någon har haft tråkigt en kväll, säger Anton Hansson.

TT