Asylpolitik kan ändras efter valet

Publicerad 2016-06-20

Politik. Riksdagen väntas med stor majoritet besluta om en åtstramning av asylpolitiken.

Ändå är det oklart vilken politik som kommer att gälla efter valet.

Lagen som riksdagen beslutar om på tisdagen innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå när det gäller asylsökandes rättigheter. Men den är bara tänkt att gälla i högst tre år.

På frågan om det går att återgå till den gamla politiken efter valet, svarar statsminister Stefan Löfven (S):

– Jag vet inte. Det går inte att säga än. När den här tiden har gått, då vet vi hur förutsättningarna ser ut.

Vill ej återgå

Moderaterna ska rösta ja till regeringens lagförslag, men vill se en permanent åtstramning.

– För oss är det inte aktuellt att återgå till den tidigare kravlösa migrationspolitiken, säger Johan Forsell (M).

M vill också ha en lagändring som gör att Sverige snabbt kan besluta om en tillfällig paus i flyktingmottagningen om en ny flyktingkris skulle uppstå.

Miljöpartiets Maria Ferm försäkrar att det är hela regeringens ambition att Sverige ska återgå till den gamla "humana flyktingpolitiken". Redan efter två år ska effekterna av lagen ses över.

– Det är helt centralt för oss att de nya tillfälliga lagarna blir så korta som möjligt, säger Ferm.

Demonstration

En demonstration mot åtstramningen planeras utanför riksdagen när beslutet fattas på tisdagen. Bakom den står bland annat Folkkampanjen för asylrätt, Svenska Kyrkan och Rädda Barnens ungdomsförbund.

Vänsterpartiet ska rösta nej och litar inte på att lagen kommer att upphöra om tre år. Christina Höj Larsen (V) anser att åtstramningarna tyder på att Sverige har en regering i "fritt moraliskt fall".

Alliansen har i dag ingen gemensam asylpolitik. Centern tänker rösta nej till regeringens tillfälliga lag. Partiet är kritiskt till att flyktingar bara ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Alliansattack

C är också, liksom Liberalerna och Kristdemokraterna, kritiskt till att familjeåterförening försvåras. Men L och KD stödjer ändå propositionen i stort.

– Ni har inte lyckats enas om en enda punkt. Det finns ingen gemensam borgerlig asylpolitik. Ni skulle inte kunna regera Sverige i dag, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i riksdagsdebatten.

Från borgerligt håll hänvisar man till att Allianspartierna kommer att ge besked om asylpolitiken i ett gemensamt valmanifest före valet.

Sverigedemokraterna anser att åtstramningarna är nödvändiga, men inte tillräckliga. SD vill till exempel att asylsökande ska kunna avvisas direkt vid gränsen.

– Vi måste se till att Sverige inte framstår som ett attraktivt land att ta sig till, säger Paula Bieler (SD).

TT