Psykvård som straff avskaffas

Publicerad 2012-04-03

Stockholm. Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som påföljd. Det är ett av förslagen i Psykiatrilagsutredningen, som sedan 2008 har arbetat med att se över lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Utredningen föreslår att Sverige i princip får de regler som stora delar av övriga västvärlden har.

Tillräknelighet ska åter vara ett krav för att en gärning ska utgöra brott, vilket var fallet även i Sverige fram till 1965. En person som inte anses tillräknelig på grund av till exempel en allvarlig psykisk störning kan inte dömas för brott.

Påföljden rättspsykiatrisk vård avskaffas som självständig påföljd. Det innebär att personer som har en psykisk störning men som anses tillräkneliga döms enligt vanliga bestämmelser. Utredningen framhåller dock att det är angeläget att sådana personer får psykiatrisk vård på ett så tidigt stadium som möjligt. Den vården kan som i dag ske i form av psykiatrisk tvångsvård.

I mitten av 1970-talet dömdes två av tre mördare till rättspsykiatrisk vård, förra året var andelen 13 procent.

– Frågan är då om det verkligen är nödvändigt med en ny lagstiftning över huvud taget, säger Mikael Rying, kriminolog vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som är kritisk mot utredningens förslag.

– Det handlar inte om att jag är för lindrigare straff, men rimligen bör dessa människor vårdas där det finns bäst kompetens. Kriminalvården klarar helt enkelt inte av att ta hand om dessa människor, säger han.

Utredningens betänkande som i dag presenteras för socialminister Göran Hägglund slår fast att en person som är i behov av psykiatrisk tvångsvård inte får tas in på kriminalvårdsanstalt så länge vården pågår. Skillnaden mot i dag är att när vården anses vara avslutad, så ska personen överföras till fängelse för att avsluta strafftiden enligt vanliga regler. I princip kan ett helt fängelsestraff avtjänas inom den rättspsykiatriska vården.

TT