Ägare kräver högre vinst i SOS Alarm

Publicerad 2011-05-22

Stockholm. SOS Alarms ägare pressar bolaget att ge högre vinst.

Samtidigt är flera landsting missnöjda med kompetensen hos operatörerna. Tre landsting har sagt upp avtalen och låter ett annat företag ta hand om vårdsamtalen.

SOS Alarms styrelse införde i höstas krav på en årlig vinstmarginal på minst 12 procent, förra året låg den på 0,5 procent. Enligt styrelseordföranden Johnny Magnusson (M) ska därför personalstyrkan minskas och med ny teknik kan fler nödsamtal styras över till andra larmcentraler i landet än varifrån larmen kommer, skriver Dagens Nyheter.

DN:s granskning av SOS Alarm visar att landstingens kritik de senaste åren växt mot bemanningen och kompetensen bland personalen. Krav har rests på att operatörerna ska vara sjuksköterskor då en stor del av nödsamtalen är av medicinsk natur.

Förra året gällde 18,5 procent av nödsamtalen ambulansärenden. 975 000 ambulansuppdrag utfördes över hela landet. Samtalen besvaras av larmoperatörer som inte behöver ha medicinsk grundutbildning. De får i stället en introduktion i samband med att de anställs. Sjuksköterskor kopplas endast in vid behov.

Tre landsting och Region Gotland har sagt upp avtalet med SOS Alarm och låtit Medhelp ta över vårdsamtalen.

SOS Alarm ägs till lika delar av staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

TT