Asylsökande missar jobberbjudande

Publicerad 2014-03-21

Stockholm. Asylsökande går miste om erbjudna jobb eftersom deras pass förvaras på Migrationsverket, säger advokater och asylsökande som Ekot varit i kontakt med.

För att öppna lönekonto i bank krävs pass, som myndigheten inte lämnar ut. Där hävdar man att det räcker med en kopia, vilket enligt Bankföreningen inte godtas då det strider mot reglerna för penningtvätt.

Även asylsökande med LMA-kort, som ger dem rätt att arbeta under asylprocessen, har problem.

TT