Privatanställda i vård ska få läcka

Publicerad 2013-12-04

Stockholm. Anställda i privatdriven vård, skola och omsorg ska kunna läcka till medier om missförhållanden med samma lagskydd som i kommuner och landsting. Men Socialdemokraterna vill gå längre.

Det så kallade meddelarskyddet ger en anställd rätt att lämna uppgifter till medier anonymt och innebär också att arbetsgivaren är förbjuden att efterforska vem som lämnat uppgifter eller straffa någon som gör det.

Ett rimligt förslag, anser justitieminister Beatrice Ask (M). Hon säger att den avgränsning som utredaren, kammarrättspresidenten Margareta Åberg, har gjort säkert kommer att diskuteras när förslaget nu ska ut på remiss.

– Det är viktigt att få en bra öppenhet när det gäller de här verksamheterna, som i allt högre utsträckning ligger i privat regi, men som drivs med skattemedel, säger Ask, som är öppen för en diskussion om att utöka skyddet till fler områden längre fram.

Socialdemokraterna vill gå längre och införa meddelarskydd även i andra privatägda verksamheter, utöver vård, skola och omsorg, som också betalas med skattemedel.

– Det bör vidgas till andra sektorer, till exempel underhåll av järnvägsspår. Nästan allt sådant underhåll ligger ju på privata aktörer, säger Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet i riksdagen och rättspolitisk talesperson för S.

– Förslaget är bra, men det räcker inte.

Utredaren föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2015. Ett skäl till att inte påskynda den mera är att arbetsmarknadens parter ska hinna att informera sig om lagen.

TT