Lärarbrist skjuter löner i höjden

Publicerad 2015-07-14

Lärarlöner. De senaste två åren har lärarlönerna ökat lika mycket som det tidigare krävdes sju år för att uppnå. Marknadskrafterna spelar på lärarnas sida när personalbristen tilltar.

Ämnesläraren Sandra Fara bytte bostadsort och jobb och fick en löneökning som överraskade till och med henne.

Lärarbristen tilltar, inte minst med kravet på lärarlegitimation. Som TT visade nyligen har de lediga lärartjänsterna ökat med mer än 30 procent på ett år. Marknadskrafterna är på lärarnas sida, konstaterar Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn:

– De har stor betydelse, vi befinner oss i upptakten till en allt större rekryteringsproblematik.

Högre än snittlönen

Förutom anställningsbehovet gör ett löneavtal, som ska garantera mer än vad andra på arbetsmarknaden får, de gångna åren lyckosamma för lärarna.

I snitt tjänade en grundskollärare 29 200 kronor i månaden i fjol. En gymnasielärare låg på 31 900 kronor och har därmed för första gången på länge gått om snittlönen för alla yrken, enligt SCB:s lönestatistik.

De senaste två åren, från 2012 till 2014, har gymnasieläraren fått 3 200 kronor i påökt. Samma löneökning tog tidigare sju år. Liknande mönster syns bland grundskollärarna och i lite mindre mån även för förskollärarna.

– Vårt löneavtal har varit framgångsrikt, men det här är bara ett första steg, säger Maria Rönn.

Fyra tusen mer

Sandra Fara, gymnasielärare i svenska och historia, lämnade Göteborg för Stockholm och ett nytt jobb på högstadiet. Det gav henne en skjuts lönemässigt från cirka 28 000 till 32 000 kronor.

– Jag visste att Stockholm låg högre, men det överraskade mig att skillnaden var så stor, säger hon.

Men hon har haft en bra löneutveckling ända sedan hon började jobba som lärare 2012.

– Jag har bytt arbetsgivare varje år och gått från en ingångslön på 24 500 till 32 000. Och jag vet att jag tjänar mer än lärare som har mycket längre erfarenhet från en och samma arbetsplats. Det är orättvist; att man har de bästa förhandlingslägena när man flyttar, säger Sandra Fara.

Ändå tror hon att arbetsmiljön i slutändan väger tyngre än pengarna.

– Hamnar man på en bra skola stannar man där. Vårt jobb är så tufft att trygghet och bra förhållanden går före.

Bromsar i år

Gymnasieläraren Kristina Rudbjer fick inte ett lika stort lönepåslag när hon flyttade från Uppsala till Lidköping nyligen. Men väl en tusenlapp, till 32 000 kronor.

– Fast jag började på 17 000 kronor när jag var nyutexaminerad i Uppsala 2001. Vi var många om jobben där, konstaterar hon.

Trots utvecklingen ser Maria Rönn en illavarslande tendens.

– Stockholm har dragit i bromsen i år. Det är märkligt med tanke på att Stockholm är en av de regioner som har störst rekryteringsbehov, säger Maria Rönn.

Det håller inte skolborgarrådet Olle Burell (S) med om.

– Vi ska fortsätta att vara löneledande i Sverige.

TT