Nytt inlägg om Ales stenar

Publicerad 2012-03-29

Ystad. Ales stenar utanför Ystad uppfördes under järnåldern 600-1 000 år efter Kristus, enligt ett arkeologiskt underlag som Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne. Dateringen av stenformationen har varit omtvistad - så sent som i fjol presenterade en fristående forskargrupp sitt resultat: Ales stenar är med största sannolikhet från bronsåldern.

Men den etablerade forskningen går på samma linje som Riksantikvarieämbetet.

TT