Dödliga möten på vägar i juletid

Publicerad 2013-12-20

Stockholm. Vanligtvis är singelolyckor den främsta dödsorsaken i trafiken. Men i julmånaden skördas flest liv när mötande bilar krockar, skriver Svenska Dagbladet.

Tidningen hänvisar till statistik från Transportstyrelsen som visar att dödliga mötesolyckor också är vanligast i januari.

– En mötesolycka är väldigt kopplad till hur mycket trafik det är på vägarna. Är vägarna hårt belastade blir det mötesolyckor, säger Claes Tingvall på Transportstyrelsen.

TT