Regelbunden hälsokoll bra för äldre

Publicerad 2013-12-23

Malmö. Äldre personer, mellan 60 och 75 år, blir friskare om de gör regelbundna hälsokontroller, visar en treårig studie i fyra landsting. Allra störst effekt hade kontrollerna på personer med lätta depressioner, rapporterar P4 Malmöhus.

Syftet med studien var att hitta möjligheter för sjukvården att samverka med kommuner och ideella föreningar för att hjälpa äldre att leva sundare. Studien som letts av Statens Folkhälsoinstitut visar att hälsokontrollerna är kostnadseffektiva.

TT