Infektioner trolig orsak till laxdöd

Publicerad 2017-01-23

Natur. Infektioner är den troligaste orsaken till att laxar med blödande hud och ibland även svampangrepp de senaste åren hittats i svenska älvar och åar. Det skriver Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Blekinge Läns Tidning efter ett omfattande utredningsarbete.

Två typer av virus som kan orsaka blödningar och sår har hittats hos undersökta fiskar: herpes- och iridovirus. Men SVA kan inte säkert säga att det rör sig om en virusepidemi, eftersom antalet undersökta fiskar är för litet. Men myndigheten slår fast att den fiskdöd och sjuklighet på fisk som observerades i flera vattendrag 2016 med stor sannolikhet berodde på någon form av infektion hos fiskarna.

Slutsatsen gäller Umeälven, Stockholms ström och Mörrumsån. Lax från Torne älv har också undersökts, men där är fisken friskare och sjukdomsbilden mer komplex. Möjligen kan laxen där ha hunnit utvecklat immunitet, skriver SVA-forskaren Charlotte Axén och generaldirektör Jens Mattsson.

TT