Lag om barnporr kan skärpas

Publicerad 2017-01-24

Brott. Lagen om barnpornografibrott kan komma att skärpas. Ett glädjande besked då fler offer kan identifieras och brotten kan få högre prioritet, anser såväl polis som barnrättsorganisation.

I dag räknas barnpornografibrott som brott mot allmän ordning och kan därmed jämföras med att störa en gudstjänst eller att utlösa ett falskt alarm.

Nu kan lagen komma att ändras och arbetet med att se över lagen har påbörjats, meddelar justitiedepartementet. Genom att brottet i stället hamnar under kapitlet sexualbrott kan brotten prioriteras. Om begreppet âœbarnpornografi" ändras till âœdokumenterade sexuella övergrepp mot barn" kan också offren hamna i fokus.

Svenska Dagbladets och Aftonbladets gemensamma avslöjande om nätpedofiler har legat till grund för att frågan lyfts upp på dagordningen.

M för lagändring

Enligt tidningarna ställer sig även de övriga riksdagspartierna bakom en lagändring.

"Det är värt att diskutera hur man ökar lagföringen. Det här är ett stort problem", skriver Beatrice Ask (M), justitieutskottets ordförande, via sin pressekreterare.

Organisationen Ecpat har drivit frågan i flera år.

– Det är oerhört glädjande om en utredning blir av. Dokumentationen av sexuella övergrepp på barn måste ses för vad de är: Verkliga barn i en verklig övergreppssituation. Målsättningen med allt är att rättsväsendet ska kunna identifiera barnen som utsätts för brotten. Det kan betyda att man faktiskt kan ta barnet ur en övergreppssituation, säger Ecpats pressekreterare Thomas Andersson till TT.

Positivt besked

Översynen, men också att polisens prioritering ses över, kan leda till bra resultat. Samtidigt behöver synen på brottet ändras för att brotten inte ska hamna på polisens bord som möjligt bötesbrott, anser Thomas Andersson.

Även polisen anser att beskedet om en eventuell lagändring är positiv.

– Det här välkomnar vi, det är något som vi har drivit på länge, säger Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på Nationella operativa avdelningen, till Svenska Dagbladet.

TT