Ökat antal dödsfall i trafiken

Publicerad 2017-01-09

Trafik. Antalet döda i trafiken ökade något under 2016, jämfört med 2015. 263 personer avled i trafiken, tre fler än året innan.

Antalet personer som dör i trafiken har de senaste åren pendlat mellan 260 och 270, men dessförinnan fanns en tydligt nedåtgående trend.

– Vi har sett den här trenden, att det har planat ut de senaste åren. Men med tanke på att vi till exempel inte sett några stora förbättringar vad gäller nykterhet, bältesanvändning och hastigheter så är jag inte förvånad, även om man skulle önskat att det gått ned, säger Anna Vadeby, trafiksäkerhetsforskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Statistik från Transportstyrelsen som företaget Continental tagit fram visar, utöver den totala dödssiffran, också antalet döda i de olika delarna av landet.

Flest dödsfall sker i storstadslänen Västra Götaland (50), Stockholm och Skåne (24) liksom även i Norrbotten (24 stycken). Transportstyrelsen bekräftar siffrorna men hänvisar i övrigt till en presskonferens i morgon där bland annat generaldirektören Maria Ågren ska medverka.

Generellt gäller fortfarande nollvision från 1997 gällande döda i trafiken men i juni 2009 satte riksdagen även upp delmål. Om tre år ska antalet döda i trafiken inte vara fler än 220 stycken.

– Under ett antal år gick hastigheterna på våra vägar ner men nu har det planat ut, det kan vara en förklaring till att antalet döda inte minskat. Man jobbar även kontinuerligt med att förbättra och bygga säkrare vägar men det kan vara så att den takten inte räcker, säger Anna Vadeby.

Antalet dödsfall har under de senaste tre åren pendlat mellan 260 och 270 där 2015 års siffra var en tangering av den lägsta årssiffran sedan andra världskriget.

TT