Macchiarinis djurförsök klandras

Publicerad 2017-10-17

Macchiariniaffären. Forskargruppen ledd av kirurgen Paolo Macchiarini följde inte regelverket vid djurförsök, slås fast i en kritisk utredningsrapport. Även djurhusverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge klandras.

Efter uppgifter om hur det gick till vid Macchiarinis djurförsök beslutade sjukhuset, ihop med Karolinska institutet, att låta göra en extern utredning. Den är gjord av Patricia Hedenqvist, docent i försöksdjursmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet, och hennes rapport är nu klar.

– Rapporten fastslår att djur har farit illa och att ett ansvar finns hos forskarna som inte har följt de lagar och regler som finns. Det slås också fast att de som är ansvariga för djurhusverksamheten inte har förmått att förhindra att detta har hänt, säger Jan Hillert, forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska universitetssjukhuset.

Kritiken gäller främst djurförsök utförda 2012-2013. Sex råttor har "oväntat påträffats döda" och ytterligare tio råttor har "påträffats oväntat så medtagna att de har behövts avlivas", enligt rapporten.

– Forskarna förutsåg inte hur svåra ingreppen var och hade inte den tillsyn som de borde ha haft med tanke på ingreppens svårighetsgrad, säger Jan Hillert som är ansvarig för djurhusverksamheten.

– Jag känner jag mig trygg i att verksamheten i dag bedrivs på ett bra sätt.

Han nämner som exempel på vidtagna åtgärder flytten till ett nytt modernt djurhus och ändrade rutiner för hur djurexperimenten utförs.

TT