Säkrast vara sjuk i Göteborg

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2011-01-01

Göteborg. Den som blir sjuk de närmaste dagarna kan med fördel befinna sig i Göteborg. Där inleds i dag årets Medicinska Riksstämma, som allmänt brukar kallas för läkarstämman. Arrangörerna i Svenska Läkaresällskapet räknar med cirka 6 000-7 000 deltagare varje dag till och med fredag.

Jämlik vård är temat för årets stämma, vilket innebär att flera symposier, debatter och diskussioner kommer att handla om att vården inte är jämlik.

TT