Riskfyllt att surfa vid ratten

Publicerad 2017-05-14

Olyckor. Singelolyckor och påkörning av fordonet framför.

Det är de vanligaste olyckstyperna om du ägnar dig åt mobilen eller andra apparater under körning - så kallad rattsurfning, som kan leda till mycket svåra skador och även till dödsoffer.

Uppgifterna finns i en ny rapport från Transportstyrelsen. Den bygger på 323 trafikolyckor i Sverige där rattsurfning har kunnat påvisas mellan 2013 och 2015 och under första halvåret i fjol.

Av dessa var sammanlagt tre fjärdedelar singelolyckor och upphinnandeolyckor, 122 respektive 119 stycken. Absolut vanligast är olyckor med personbil - bara enstaka fall där förare av lastbil, buss eller moped surfat finns i materialet.

Med 259 av alla olyckorna var pillande på mobilen absolut vanligast vad gäller apparaterna. I övrigt förekom hantering av gps, radio, taxameter eller annan kommunikationsutrustning.

I 10 procent av olyckorna skadades ingen människa, 75 procent ledde till lindriga skador och 15 procent till allvarliga skador eller omkomna.

Det gick riktigt, riktigt illa i fyra av olyckorna. I dessa omkom totalt fem människor - tre personer på cykel och två i personbil. Vid tre av de fyra olyckorna fanns mobiltelefon med i olycksbeskrivningen, och gps vid en olycka.

TT