Bockhornsklöver kan sprida smittan

Publicerad 2011-06-29

Stockholm. Varningar om ehec-smitta skrämmer inte groddätarna.

– Det har nog gått två kilo groddar här i dag, säger Marcus Engström, ägare till en salladsbar.

Frön från Bockhornsklöver är ett nytt spår i smittjakten.

Enligt EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, kan export från Egypten av bockhornsklöverfrön ligga bakom ehec-utbrotten i Tyskland och Frankrike. Men slutsatsen är ännu osäker, bland annat eftersom fröna ofta blandas med andra frön i en mix.

– Det betyder att bara för att bockhornsklöver nu verkar vara en gemensam nämnare har vi fortfarande många andra tänkbara groddar inblandade, säger Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket.

Äter groddar ändå

TT: Får den här informationen betydelse för ert spårningsarbete?

– Ja, för det innebär att vi specifikt kan fråga om bockhornsklöverleveranser. All sådan här information hjälper oss på något sätt.

Fröexporten från Egypten skulle ha skett redan 2009 och 2010, enligt EFSA.

Hos Marcus Engström, som driver en salladsbar i Stockholm, har varningarna om smittade groddar inte påverkat försäljningen. Några gäster har frågor, andra avstår medan andra äter ändå.

– Men vi märker ingen minskning i vår verksamhet, det är ju vår tid nu med sallader.

Smittad man utreds

Samtidigt har de tre största livsmedelskedjorna i Sverige - Coop, Ica och Axfood - dragit tillbaka och stoppat all försäljning av groddar, inklusive skott.

Anledningen är Livsmedelsverkets rekommendation och det faktum att det inte går att utesluta att smittan kommer från groddar.

Smittskyddet i Region Skåne fortsätter att utreda det ehec-fall som upptäcktes i går. Den insjuknade mannen och hans familj utfrågas vidare.

– Man får inte lämna någon liten tråd obearbetad, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Hon ställer sig dock frågande till hur långt det räcker att groddar dras bort från affärer.

– Hur medvetna är smörgåstillverkarna? Det ska ju alltid ligga groddar i dubbelmackor.

Osäkert med ett fall

Om det finns en svensk smittkälla borde det dyka upp fler fall inom den närmaste veckan, anser Eva Gustafsson.

Hon får medhåll av överläkare Karin Tegmark Wisell på Smittskyddsinstitutet som säger till TT att det inte är säkert att det finns en svensk smittkälla.

– Han kan ha haft kontakt med någon indirekt, utan att vara medveten om det, eftersom det också kan smitta med person-person-kontakt.

Tyvärr går det inte att säga så mycket om ett enda fall.

– Då kan man inte göra en studie som kopplar samman olika faktorer till honom. Får man ett till fall kan man ju börja titta på gemensamma nämnare, säger Tegmark Wisell.

TT