Antikropp bromsar alzheimer

Publicerad 2015-03-24

Hälsa. En antikropp har visat sig minska den kognitiva försämringen vid Alzheimers sjukdom. Forskarna är imponerade, men risken finns att den experimentella substansen faller på grund av biverkningar.

Resultaten presenterades nyligen på en konferens om Alzheimers och Parkinsons sjukdom i Nice, Frankrike, skriver Dagens Medicin.

– Jag var med på mötet och vi som lyssnade var förstummade över resultaten. Det här är mycket spännande data, säger Kaj Blennow, professor vid Göteborgs universitet, till tidningen.

I den aktuella studien ingick 166 patienter med tidig eller mycket tidig alzheimer. Hos de patienter som fick de två högsta doserna av antikroppen adunacumab syntes signifikanta förbättringar i två kognitionstester, jämfört med placebo. Försämringen av exempelvis minne och orienteringsförmågan bromsades och inlagringen av de amyloida plack som är en del av sjukdomsförloppet minskade.

Adunacumab isolerades från början från gamla personer utan alzheimer. Men om den kan bli ett fungerande läkemedel återstår att se. I den aktuella studien såg forskarna en lokal svullnad i hjärnan, en biverkning som setts förut med liknande substanser.

Företaget bakom substansen hoppas dock kunna starta en större studie redan till hösten.

TT