AF klarar inte ökad flyktingström

Publicerad 2014-11-05

Stockholm. Den kraftigt ökande flyktingströmmen till Sverige gör att Arbetsförmedlingen dignar under arbete. Pengarna räcker inte, även om regeringen skjutit till extra medel, enligt myndighetens rapportering till regeringen.

Arbetsfömedlingens ledning konstaterar att de nyanlända inte kommer att få det stöd de har rätt till, vilket bland annat kommer leda till att det tar längre tid för dem att etablera sig i samhället. Dessutom kommer arbetsförmedlarna att drabbas av mer stress och fler sjukskrivningar som följd och i förlängningen rekryteringsproblem, befarar Arbetsförmedlingen.

"Arbetsförmedlingen bedömer en sådan situation som ohållbar", skriver myndigheten som efterfrågar en översyn av lagstiftning och regelverk.

TT