Svensk församling i Norge mer än halverad

Publicerad 2017-01-20

Religion. Det officiella medlemstalet i Svenska kyrkans norska församling ser ut att halveras, vilket får konsekvenser för ekonomin.

Tidigare blev alla medlemmar i Svenska kyrkan som flyttade till Norge automatiskt medlemmar i Svenska Margaretakyrkan. Men från årsskiftet måste nordiska kyrkor fråga berörda personer innan de kan föra över medlemmar till de norska avdelningarna, skriver norska nyhetsbyrån NTB.

Antalet medlemmar i trossamfunden är statsbidragsgrundande.

Den svenska Margaretaförsamlingen har hittills bara bekräftat medlemskapet för 10 000 av de 22 000 medlemmarna de fick stöd för 2015, skriver fritanke.no.

– Det är runt 8 000 i vårt register som vi inte får tag i via brev eller telefon, och som vi då heller inte får stöd för. Det är också runt 20 procent av dem vi fått tag i som inte vill bekräfta medlemskapet, säger Per Anders Sandgren, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge, till tidningen.

– Det får självklart stora konsekvenser, men det är lite för tidigt att gå in hur i detalj.

I den finländska församlingen har runt en tredjedel bekräftat sitt medlemskap, enligt NTB.

TT