Ersättning till offer i skolattack

Publicerad 2017-06-20

Brott. Fyra elever och två skolanställda får ersättning av Brottsoffermyndigheten efter skolttacken i Trollhättan hösten 2015, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Personerna får mellan 10 000 och 20 000 kronor vardera i brottsskadeersättning för kränkning. Tre av dem befann sig i klassrum som de inte kunde lämna utan risk för att direkt utsättas för brott. En elev utsattes för ett indirekt hot. Två anställda som blev jagade av gärningsmannen får 20 000 kronor vardera.

Vägledande för bedömningen har varit tidigare beslut av nämnden.

"De här personerna har alla befunnit sig i närheten av gärningspersonen och det har funnits en konkret fara för dem att direkt utsättas för brott av honom. Personerna har också varit medvetna om faran" säger Per Jonsson, jurist på Brottsoffermyndigheten, i ett pressmeddelande

Fem personer som var på skolan då attacken skedde nekades däremot ersättning av Nämnden för brottsskadeersättning. Bedömningen var att de inte utsatts för brott då gärningsmannen antingen inte agerat direkt mot dem, eller att han befunnit sig för långt bort för att utgöra ett hot.

Tidigare har föräldrar och syskon till den elev som mördades fått brottsskadeersättning med 25 000 kronor per person, och fyra elever och fyra anställda fått rätt till kränkningsersättning från 10 000 kronor upp till 125 000 kronor per person.

TT