Stor ökning av asylsökande väntas

Publicerad 2013-10-24

Stockholm. Migrationsverket planerar för upp till 69 000 asylsökande nästa år, långt fler än de senaste åren.

Migrationsministern upprepar att EU-länderna måste ta tag i frågan gemensamt.

Det är, enligt Migrationsverket, inte lätt att göra en exakt prognos. Många väntas komma till Sverige på flykt från konflikten i Syrien, och det finns osäkerhet kring hur många som lyckas ta sig ända hit.

Prognosen ligger därför i intervallet 52 000-69 000 asylsökande under 2014.

Samtidigt bedömer Migrationsverket att många fler än väntat kommer till Sverige i år. Bland annat ökar antalet båtflyktingar som reser från Libyen: syrier, statslösa, eritreaner och somalier.

– Tidigare var det väldigt svårt att ta sig till Europa. Många kom till Egypten och stannade där. Men i och med att (president) Mursi avsattes är de syriska flyktingarna inte välkomna där, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör, till TT.

– Förändringen har naturligtvis att göra med utvecklingen i Syrien, som är fruktansvärd. Ingen som ser bilderna som vi dagligen får via medierna kan bli annat än berörd av det här, säger migrationsminister Tobias Billström till TT.

Situationen i närområdet försämras också, framhåller han.

– Sverige tar ett stort ansvar för de människor som flyr undan våldet i Syrien, men vi måste på ett helt annat sätt i EU börja arbeta med de här frågorna. Både när det gäller det solidariska ansvaret att ta emot asylsökande och att hjälpa de här staterna i närområdet.

Det är orimligt att två länder, Tyskland och Sverige, tar emot två tredjedelar av alla syrier som flyr kriget, anser Billström.

TT: Vilken roll har beslutet att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd spelat för ökningen?

– Det beslutet grundar sig i en praxis som har många decennier på nacken och går tillbaka till 80-talet. Huvudlinjen är att om en konflikt bedöms vara långvarig så går Migrationsverket från att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta.

– Vi kan också se historiskt att människor återvänder hem. Vi talar inte så mycket om det, men av de människor som kom under kriget i Jugoslavien har 25 procent återvänt hem, säger Billström.

– Vi har varit beredda på att det skulle kunna komma en förändring av prognosen så vi är inte överraskade, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Han tror att ökningen för Sveriges kommuners del kommer att innebära en del påfrestningar och utmaningar, inte minst när det gäller att ta hand om de barn som kan komma. Hur pass förberedda kommunerna är på att kunna ta emot fler asylsökande ser väldigt olika ut, enligt Per-Arne Andersson.

Mellan 2003 och 2011 kom det mellan 18 000 och 36 000 asylsökande varje år.

EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) är ansvarig för bland annat asylfrågor i kommissionen.

– Vi är 28 länder i EU och väldigt få tar ett flyktingansvar i dag. Jag tycker att många fler länder kan göra mer, säger hon

TT: Finns det en möjlighet för kommissionen att agera hårdare eller är det medlemsstaterna själva som måste vara drivande?

– Kommissionen kan ju samordna och underlätta och vi kan trycka på och lägga fram konkreta förslag, men vi kan ju aldrig tvinga medlemsländerna att ta emot. De måste ju fatta de besluten, naturligtvis - det är den ordningen vi har, säger Malmström.

– Vi har sett några länder nu som har öppnat upp och erbjudit sig att ta emot kvotflyktingar - Finland och Österrike, till exempel, som tidigare inte har jobbat på det här sättet och det är jättepositivt.

– Men det finns fortfarande 10-15 länder i Europa som skulle kunna erbjuda den här möjligheten och jag skulle gärna se att de gjorde det.

TT