Trelleborg: "Vi klarar helgen"

Publicerad 2015-10-09

Flyktingkrisen. Trelleborg har larmat om att kommunen har svårt att mäkta med i takt med att allt fler ensamkommande barn och unga anländer till hamnstaden. Kommunen har fyllt sina egna boenden, och hittills har man löst situationen genom att använda boenden i andra skånska kommuner.

Nu erbjuder fler kommuner Trelleborg sin hjälp, och nu kommer även gamla kontorslokaler i staden att användas som transitboenden.

"Det betyder att vi gör bedömningen att vi kommer att klara helgen", säger Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg i ett pressmeddelande.

Samtidigt kritiseras Migrationsverket för att registreringen går långsamt. Enligt Trelleborg har hittills bara 163 av de drygt 1 300 ensamkommande som dykt upp de senaste två veckorna registrerats. Först efter registrering fattas beslut om anvisningskommun för den ensamkommande.

TT