Expertis underkänner sänkt rotavdrag

Publicerad 2015-05-11

Ekonomi. Ekonomistyrningsverket underkänner regeringsförslaget att sänka taket för rut- och rotavdrag. Regeringens egen expertmyndighet spår att det skulle leda till mer svartjobb, uppger SVT:s Rapport.

Om sänkningen ändå genomförs anser verket att det ska ske stegvis under en sexårsperiod.

Halveringen av rutavdraget riskerar också att slå mot jämställdheten eftersom skattesubventionen fått kvinnor att arbeta mer, resonerar Ekonomistyrningsverket.

Ekobrottsmyndigheten gör också tummen ner för förslaget. Myndigheten anser i sitt remissvar att det finns en ökad risk för svartarbete och därmed ökad ekonomisk brottslighet, skriver Dagens Industri.

– Med tanke på att rutförändringen rör två procent av dem som använder avdraget tror jag att man kan utesluta alla kraftiga konsekvenser, kommenterar socialdemokraten Fredrik Olovsson, ordförande för riksdagens finansutskott.

TT