Nya rutiner påverkar EBM:s arbete

Publicerad 2014-07-29

Stockholm. Under första halvåret tog Ekobrottsmyndigheten (EBM) emot 2 767 anmälningar om misstänkta ekobrott. Nya rutiner gör att antalet särskilt krävande ärenden ökar.

I fjol övertog EBM ansvaret från åklagarmyndighet och polis i regioner där myndigheten inte funnits tidigare. Enligt Henrik Fagher, vice överåklagare på EBM, har det inneburit en ökning av antalet ärenden i direkta tal. Men i relativa tal har antalet minskat.

Huvuddelen är enklare ärenden som bokföringsbrott, bolag som inte kommer in med årsredovisningen i tid, eller saknar bokföringsuppgifter.

Antalet ärenden som kräver större arbetsinsats har ökat. Dit räknas grova brott som bokföringsbrott, skattebrott och förskingring.

– Ett fåtal ärenden anses särskilt krävande. Det kan till exempel handla om internationella förhållanden eller ärenden med många inblandade eller många brottsmisstankar.

Nyligen ändrade Högsta domstolen sin praxis gällande dubbla förfaranden.

– För en och samma gärning kan man inte bli påförd både ett skattetillägg och en dom i ett brottmål. Därför har många ärenden handlat om personer som beviljats resning.

En annan nyhet som påverkat antalet ärenden är EBM:s satsning på egen spaning mot gängrelaterad kriminalitet.

Myndigheten har även börjat arbeta aktivt mot missbruk av trygghetssystem.

TT