Sverige allt mer utpekat av Snowden

Publicerad 2013-11-01

Stockholm. Fortsatta avslöjanden i The Guardian understryker att Sverige är ett av de viktigaste samarbetsländerna för brittisk nätövervakning. Tidningen noterar även den svenska regeringens tystnad.

Svenska, tyska, franska och spanska underrättelsetjänster har under de senaste fem åren i nära samarbete med den brittiska signalspaningsbyrån GCHQ utvecklat metoder för massövervakning av nät- och telefontrafik, skrev den brittiska tidningen på fredagen.

Slutsatsen bygger på dokument som amerikanske avslöjaren Edward Snowden tagit fram.

Mestadels sker övervakningen genom direkt tappning av fiberoptikkablar och utvecklade "hemliga förbindelser" med telekommunikationsföretag, utan närmare specificering.

Spionagets nav

Av Snowdens dokument framgår att GCHQ spelat en ledande roll i att ge råd till hur europeiska samarbetspartner ska komma förbi lagstiftning som begränsar möjligheterna till övervakning.

GCHQ ska ha blivit förtjust när riksdagen 2008 klubbade igenom lagen som ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att övervaka trafiken i fiberoptikkablar. Det brittiska underrättelseorganet tar åt sig viss ära för den framgången efter att ha bistått med råd och riktlinjer till svenskarna: "Vi är beredda att bistå FRA ytterligare när de har utvecklat en plan för att föra arbetet framåt."

Andra rasar

I september pekade den undersökande brittiske journalisten Duncan Campbell ut svenska FRA som "den största samarbetspartnern till GCHQ utanför de engelskspråkiga länderna". Han blev 1976 först med att avslöja existensen av det dittills hemliga GCHQ.

The Guardian konstaterar nu att de tyska, franska och spanska regeringarna har reagerat ilsket på hur USA:s underrättelsetjänst NSA, med benägen hjälp av GCHQ, övervakat tiotals miljoner medborgare i dessa länder, medan Sverige hittills varit relativt tystlåtet.

TT