Mer koll på skolors betygssättning

Publicerad 2015-05-28

Utbildning. Skollagen kräver att lärare ska ha yrkeslegitimation. Men vad händer om en skola har påtagligt många obehöriga lärare? Än så länge har Skolinspektionen inte drivit frågan till sin spets.

Vid halvårsskiftet upphör övergångsbestämmelserna som gjort det möjligt för mångårigt anställda lärare att undervisa, trots att de saknar lärarlegitimation. Då ska så gott som alla, oavsett tjänsteår, vara legitimerade och ämnesbehöriga. Men skolor som inte uppfyller kravet kan luta sig mot undantagsparagrafer.

– Skolan kan hävda att den gjort ansträngningar för att anställa, men inte lyckats. Kan Skolinspektionen inte bevisa motsatsen har vi inte möjlighet att kritisera skolan, säger avdelningschef Tommy Lagergren.

De senaste åren har mellan 10 och 13 procent av de grundskolor som inspekterats fått kritik för att de haft många obehöriga lärare. Men inget fall har drivits till viteshot eller andra sanktioner. Dels på grund av undantagen i lagen, dels för att hela Skolsverige vet att det är brist på lärare, och att bristen ökar. Det Skolinspektionen kan inrikta sig på är att betygssättningen sker på ett rättssäkert sätt.

– En lärare som saknar legitimation får ju inte självständigt sätta betyg. Där kommer vi att gå in mer och se att det finns legitimerade lärare eller rektor som stödjer och har koll på bedömningen, säger Tommy Lagergren.

TT