Sänkt hastighet räddade liv

Publicerad 2015-06-26

Trafiksäkerhet. Sedan Trafikverket sänkte hastigheten på ett stort antal vägar från 90 till 80 kilometer i timmen dör cirka 14 färre personer per år i trafiken, skriver Dagens Nyheter.

Siffrorna kommer från Väg- och transportforskningsinstitutets långtidsstudie av de hastighetsförändringar som gjordes 2008/2009.

Även vägar där hastigheten höjts från 110 till 120 kilometer i timmen har studerats. Där har antalet svårt skadade ökat med cirka 15 personer per år.

TT