Vill stoppa mäns våld mot kvinnor

Publicerad 2015-06-08

Kvinnovåld. Varje år dödas 17 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation till. Trots lagar och ökade insatser minskar inte våldet.

Nu föreslås en tioårig strategi för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor.

– Det har inte blivit bättre, vi ser på inget sätt en minskning av mäns våld mot kvinnor. Vi har mycket våld och våldtäkter i vårt samhälle och det är nästan alltid fullt på jourerna. Vi får säga nej till betydligt fler än vi kan ta emot, säger Wiveca Holst, ordförande för Tyresö kvinnojour och styrelseledamot i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks).

Olika bemötande

Regeringens utredare Juno Blom föreslår en lång rad av åtgärder, bland annat bättre nationell samordning och bättre samverkan. I dag ser det väldigt olika ut hur en våldsutsatt kvinna blir bemött beroende på var i landet hon bor. Utredaren trycker på att arbetet mot kvinnovåld måste prioriteras och att kunskapen om våldets konsekvenser måste förbättras.

Det är punkter som Wiveca Holst applåderar, samtidigt som hon har hört en del förr.

– Lite tillspetsat skulle man kunna säga att utredningen säger det alla sagt i 30 år nu, till exempel att kunskapen om mäns våld mot kvinnor ska ingå i utbildningar, men i slutändan är det högskolorna själva som bestämmer. De vill utjämna skillnaderna mellan kommunerna när det gäller vilken hjälp kvinnor som utsätts för mäns våld får, men det står inget om hur det ska ske, säger hon.

Utredaren Juno Blom vill framför allt se tidiga, konkreta insatser.

– Vi kan inte vänta på att den som är våldsutsatt ska söka sig till oss, säger hon.

– Det är för sent när 17 kvinnor dödas varje år.

Hon konstaterar att det finns många brister i arbetet mot våld mot kvinnor, trots att det satsats mer på senare år. Insatserna är ofta kortsiktiga, förebyggande insatser saknas, arbetet sker ofta parallellt vid sidan av ordinarie arbete och det prioriteras inte av chefer.

Fler män

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) skickar nu utredningen på remiss. Själv vill hon arbeta med våldsförebyggande insatser och involvera fler män i jämställdhetspolitiken och i arbetet med mäns våld mot kvinnor.

– Under senare år har glädjande nog fler män och mansorganisationer engagerat sig, och jag tror att det är helt nödvändigt, Vi måste föra ett samtal om mäns roll och maskuliniteter utan att kollektivt skuldbelägga, säger Åsa Regnér.

Kostnaden för att genomföra förslagen uppskattas till 36 miljoner kronor om året under strategins första år, 2016-2020. En spottstyver jämfört med vad våldet kostar på ett samhälleligt och individuellt plan, anser utredaren.

TT