Fler säkerhetshot med flyktingkrisen

Publicerad 2015-10-04

Flyktingkrisen. I samband med flyktingkrisen har antalet misstänkta terrorister och spioner som anländer till Sverige ökat dramatiskt.

De senaste tre månaderna har Migrationsverket rapporterat 152 personer till Säpo - fler än under hela förra året.

Miljontals människor är på flykt undan krig och terror. Bara i september sökte 24 306 personer, främst från Syrien, asyl i Sverige.

Det stora inflödet av flyktingar har fått Säkerhetspolisen (Säpo) att fördjupa sitt samarbete med Migrationsverket.

– Det påverkar oss ganska mycket. Vårt uppdrag är att i denna väldigt stora ström av människor hitta säkerhetshot. Där är vårt samarbete med Migrationsverket kritiskt viktigt, säger Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef.

Det Säpo främst letar efter är personer med kopplingar till våldsbejakande islamistiska grupper som IS, som man vill hindra från att använda Sverige som bas för framtida terrordåd. Men man letar också efter spioner från främmande underrättelsetjänster, utsända för exempelvis flyktingspionage.

Dramatisk ökning av fallen

När Migrationsverket får indikationer på att en person som ansökt om uppehållstillstånd kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet kontaktar myndigheten Säpo och skickar i vissa fall vidare ärendet för bedömning. Sedan i våras har Säpo märkt av en betydande ökning av fallen.

Under årets sex första månader inkom 134 ärenden - fler än under hela förra året. Sedan dess har ökningen varit dramatisk. Under juli, augusti och september har Migrationsverket skickat över information om 152 potentiella riskpersoner.

– Det beror sannolikt på ett ökat antal asylsökande från konfliktdrabbade länder, men också på vårt ökade fokus på frågorna där vi utvecklat vår förmåga att upptäcka säkerhetshot, säger Magnus Rosenberg, samordnare för frågor som rör säkerhetsärenden vid Migrationsverket.

Även Säpo har tvingats att hitta nya arbetssätt.

– Vi måste fråga oss vad vi letar efter. Det är skillnad på att hitta en person som är knuten till ISIL (IS) och att hitta ett underrättelsehot från en främmande tjänst, säger Johan Sjöö.

– Det är en utmaning med så mycket människor. Men vi ser inte anledning att peka ut den pågående flyktingströmmen som särskilt riskfylld, det här pågår över tid, säger Johan Sjöö.

Ett 20-tal nekas stanna

De flesta fallen leder inte till någon åtgärd. I år har Säpo haft invändningar mot att ett 20-tal personer ges uppehållstillstånd.

IS uppger att man skickar terrorister i tusental i flyktingströmmarna, vilket avfärdas av terrorexperter, bland annat för att flykten är onödigt riskfylld.

– Det går inte att utesluta att det finns enstaka personer från deras led som kommer med. Men IS är tagna över flyktingvågorna, att folk hellre riskerar livet och flyr än bor i deras områden, säger Peder Hyllengren, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

Flera terrordåd och attentatsförsök har utförts av personer som inspirerats av IS eller återvänt från strider med terrorgruppen.

– Men inte i något fall har någon som har kommit med i de senaste årens vågor av asylinvandring figurerat i de sammanhangen, säger Peder Hyllengren.

TT