Riksdagen extrainkallas nästa vecka

Publicerad 2011-06-22

Stockholm. Riksdagen extrainkallas med anledning av de föreslagna förändringarna av sjukförsäkringen.

Alliansen fick i går igenom sitt krav på att ärendet om sjukförsäkringen skulle återremmiteras till socialutskottet.

– Det är ju beklagligt eftersom vi har en majoritet i riksdagen som annars kunde ha beslutat om förbättringar i sjukförsäkringen. Nu förhindrar moderaterna detta och det beklagar jag, sade Tomas Eneroth (S).

– Regeringen stressade igenom en sjukförsäkringsreform som hade många fel och brister, men har inte velat rätta till den. Nu finns det en majoritet i riksdagen, och det måste de acceptera.

I dag meddelas dock att kammaren extrainkallas nästa vecka.

"På begäran av 137 riksdagsledamöter har talmannen beslutat att avbryta kammarens sommaruppehåll. Nästa torsdag 30 juni klockan 17 kallas kammaren till bordläggningssammanträde, och fredagen den 1 juli klockan 10 kallas kammaren till arbetsplenum.

Det ärende som ska behandlas är socialförsäkringsutskottets ärende om vissa ändringar i sjukförsäkringen, som på onsdagen återförvisades till socialförsäkringsutskottet", skriver talmannen i ett pressmeddelande. Socialförsäkringsutskottet ska sammanträda torsdagen den 30 juni klockan 11.

I modern tid har riksdagen bara extrainkallats två gånger under sina sommar- respektive vinteruppehåll, enligt Magnus Isberg, före detta kanslichef på konstitutionsutskottet: Under sommaruppehållet 1996, då riksdagen kallades in för att besluta om två ekonomisk-politiska propositioner, och under vinteruppehållet 2004-2005, då riksdagen kallades in på grund av beslut relaterade till tsunamikatastrofen i Sydostasien.

TT