Fler självmord bland unga ska utredas

Publicerad 2015-03-08

Hälsa. Självmorden i Sverige minskar - men inte bland unga. Samtidigt är det bara runt hälften av alla fall där unga tagit sitt liv som på något sätt följs upp. Nu vill Folkhälsomyndigheten att varje fall där en ung person tagit sitt liv ska utredas.

Anki Leandersson, vars son Victor tog sitt liv när han var 20, är kritisk till att inte alla självmord bland unga utreds i dag.

– Jag tycker att det är vansinnigt. Varje självmord är en katastrof, säger hon.

Medan antalet självmord bland vuxna har minskat sedan mitten av 1990-talet är trenden den motsatta bland unga. 2013, som är det senaste året det finns statistik för, var siffran den högsta någonsin med 151 unga som begick självmord.

Läggs på hög

Om personen haft kontakt med sjukvården inom en månad före självmordet finns en skyldighet för vården att utreda fallet. Men många unga kommer aldrig till vården, och många självmord förblir därmed outredda. Victors fall är ett av dessa.

– Som det är nu har hans fall liksom bara lagts på hög. Jag tycker att allt ska utredas. Gör man det kan man nog ganska snabbt sammanställa vilka behov som finns och hur man bättre kan agera vid larm om självmord, säger Anki Leandersson.

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu fram ett stödmaterial för hur självmord bland unga ska kunna utredas brett av olika aktörer i samhället.

– Det måste finnas ett stöd för att utreda självmord även utanför hälso- och sjukvården, säger utredare Ida Erixon.

Nästan alltid finns det varningssignaler innan en ung person begår självmord. Rutinmässiga genomgångar av var samhället brast skulle kunna bidra till att hålen täpps och att risken för nya självmord minskar.

– Det handlar inte om att skuldbelägga och klandra personer i omgivningen utan om att hitta förebyggande åtgärder som fungerar, att man ser att resurser bör sättas in där eller där, säger Ida Erixon.

Stödet ska lanseras i början av nästa år och det blir frivilligt för kommuner och landsting att genomföra utredningarna.

– Men i den bästa av världar önskar vi ju att varje fall där en ung person begår självmord ska utredas, säger Ida Erixon.

Mer pengar

Danuta Wasserman, chef för det självmordspreventiva centrumet NASP vid Karolinska institutet, framhåller vikten av att systematiskt sammanställa resultat från utredningarna på nationell nivå, och återkoppla detta till berörda aktörer.

– Då kan man visa för politiker var det brister och vad man bör lägga medel på, säger hon.

För att nå målet att minska självmord bland barn och unga behövs också att mer pengar avsätts, anser Danuta Wasserman.

– Om man samtidigt skjuter till resurser för att täppa till de luckor man hittar kan man säkert uppnå en bra effekt när det gäller att minska självmorden bland unga.

Victors mamma Anki Leandersson hade också gärna sett att alla skolor lärde unga att upptäcka psykisk ohälsa och tränade dem i att hantera svåra känslor.

– De måste få veta att livet inte bara är på topp, utan att det kan vara åt alla håll - och hur de ska göra när det är dåligt och paniken kommer. Det finns alltid hjälp att få.

TT